Kymenlaakson Sähkö Oy Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta
Verkossa 16.5.2019

Neljän verkkoyhtiön alueella satojen miljoonien eurojen säästöpotentiaali verkonrakentamiseen

Runsas kaksi vuotta sitten aloitettu tutkimushanke oikeanlaisten verkkoratkaisujen löytämiseksi harvaanasuttujen seutujen sähköntarpeiden tyydyttämiseksi on valmistunut. Kustannustehokkaat vaihtoehdot maakaapeloinnille voivat säästää merkittäviä summia haja-asutusalueiden verkonrakentamisessa.

Tutkija Jukka Lassila LUT-yliopistosta

Maakaapelointi ei aina ole paras ratkaisu sähköverkon rakentamiseen, etenkään vaikeakulkuisilla alueilla, joissa etäisyydet ovat pitkät ja taloja harvassa. Sähköasiakas ja sähköverkko 2030 -tutkimushankkeella etsittiin haja-asutusalueen verkonrakentamiseen kustannustehokkaita ratkaisuja. Hankkeen vetovastuussa oli LUT-yliopisto, ja se toteutettiin vuosina 2016–2018 tiiviissä yhteistyössä neljän haja-asutusalueella toimivan verkkoyhtiön, Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Nyt tulokset ovat hyödynnettävissä. Tuloksista kertoo tutkija Jukka Lassila LUT-yliopistosta.

Miten haja-asutusalueen sähkönkäyttö tulee muuttumaan?

Tärkeimmät haja-asutusalueen sähkönkäyttöön vaikuttavat asiat tulevaisuudessa ovat kasvava sähköautojen määrä, aurinkosähköjärjestelmät, lämmitystapojen muutokset sekä väestökato. Sähköautojen määrä kasvaa, ja niitä ladataan kotona. Aurinkopaneelit yleistyvät, ja sähköä siirretään entistä enemmän myös verkkoon päin. Tiensä päähän tulevia lämmitysjärjestelmiä saneerataan. Rakennuksia jää tyhjilleen, ja niiden käyttötarkoitus muuttuu. Yhteisvaikutuksena sähköenergiaa käytetään haja-asutusalueella tulevaisuudessa entistä vähemmän, mutta huipputehot kasvavat.

Miten nämä asiat vaikuttavat verkonrakentamiseen?

Kulutushuippuja voidaan tasata älykkäillä kulutusjoustoratkaisuilla. Tyhjilleen jääviin kiinteistöihin johtavia sähkölinjoja ei kannata saneerata isolla rahalla. Väestön vähenemisen kannalta kriittisillä alueilla tilannetta pitää seurata ja parantaa toimitusvarmuutta muilla keinoin, esim. leveämmillä johtokaduilla.

Asiakkaiden tarpeiden ennakoiminen on avainkysymys oikean verkkoratkaisun valinnassa. Verkkoyhtiöissä päivitetään suunnitteluperiaatteita ja tarkastellaan, millä tavoin pienasiakkaiden sähkönkäyttöön liittyviä ja tyypillisen sähköverkkotoiminnan ulkopuolella olevia indikaattoreita pystyttäisiin paremmin seuraamaan ja tunnistamaan eri muutostekijöiden kehityssuunnat ja -nopeudet.

Mikä vaikutus uusilla ratkaisuilla on asiakkaan kannalta?

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän sähkön käytön kustannuksiin mm. lämmitys-, pientuotanto- ja sähköautolatausjärjestelmävalintojen ja -mitoitusten kautta. Sähkömarkkinoiden kehittyminen mahdollistaa pienasiakkaan joustavamman osallistumisen markkinoille.

Tarkastelut osoittavat, että maakaapeloinnille on olemassa kustannustehokkaita vaihtoehtoja toimitusvarmuusvaatimusten tavoittelussa harvempaan asutuilla alueilla. Analyysit ovat osoittaneet, että pelkästään Järvi-Suomen Energian, PKS Sähkönsiirron, Kymenlaakson Sähköverkon ja Savon Voima Verkon alueella säästöpotentiaali elinkaarikustannuksissa on satoja miljoonia euroja.

Lisää luettavaa

Tiedätkö, miten sähkö kulkee? Tunnistatko erilaiset johdot?

Elämää sähkölinjojen alla – mitä sähkölinjan alla saa tehdä ja mitä ei?

Energiayhtiöt varautuvat myrskyihin alati – miten on teillä kotona?

ilmajohtoa Pyhtäällä

Asiantuntemus ja oikea asenne ovat hyvä perusta toimivalle kumppanuudelle

Asiakkaat kysyvät sähkön siirrosta

Kymenlaakson Sähkö Oy

Seuraa Kymenlaakson Sähköä sosiaalisessa mediassa.

Kymenlaakson Sähkö Facebookissa Kymenlaakson Sähkö Instagramissa Kymenlaakson Sähkö Twitterissä Kymenlaakson Sähkö LinkedInissä Kymenlaakson Sähkö Youtubessa

www.ksoy.fi