Kymenlaakson Sähkö Oy Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta
Verkossa 20.5.2020

Sähkökatkoja vähennetään raivaamalla sähkölinjojen reunoja

Vaikka sähkölinjat ovat jo monessa paikassa hävinneet maan alle maakaapeliksi, avojohtoja tulee aina olemaan osana sähköverkkoa. Vierimetsänhoito ja linjan raivaus ovat kustannustehokkaita tapoja lumi- ja myrskytuhojen ehkäisemiseksi ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Etenkin haja-asutusalueella sähkölinjat tulevat kuulumaan maisemaan ja osa johdoista kulkee edelleenkin metsässä. Myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta tuhoilta ja sähkökatkoilta voidaan suojautua parhaiten raivaamalla johtokatujen reunoilta uhkaavat puut. Tätä työtä tehdään järjestelmällisesti joka vuosi.

Vierimetsänhoito tarkoittaa avolinjan vieressä olevan metsän harvennusta ja taimikonhoitoa. Sen tekemisestä sovitaan aina maanomistajan kanssa. Työn tekee metsäalan ammattilainen, sillä työ tehdään metsän ehdoilla. Linjaa uhkaavat, poistetut puut ovat metsänomistajan omaisuutta. Hän voi hakea puut itselleen tai ilmoittaa ne myytäväksi yhteismyyntiin, jolloin myynnistä tai kuljetuksista ei tarvitse itse huolehtia. Vierimetsänhoidosta ei aiheudu metsänomistajalle kustannuksia. Tulot myydyistä puista tuloutetaan metsänomistajalle.

Johtokatujen raivausta tehdään keväällä, kesällä ja syksyllä. Siinä sähkölinjan reunalta poistetaan linjalle vaaralliset, kallellaan olevat puut tai oksat. Lisäksi poistetaan johtokadulla kasvava pienpuusto. Linjoilta raivatut puut voi hakea omaan käyttöön. Niistä tulee hyviä polttopuita. Raivausvuorossa olevat alueet näet parhaiten nettisivuiltamme (www.ksoy.fi/sahkonsiirto/investointikartta). Käy tutustumassa. 

Helikopteriraivauksen tulokset näkyvät toimitusvarmuudessa

Helikopterisahauksen avulla poistetaan ilmajohtoja uhkaavia oksia sähkölinjojen varrelta. Puiden oksia karsitaan ilmajohtojen päältä, jolloin oksat eivät taivu esimerkiksi lumikuorman takia johtimien päälle. Maasta käsin suoritettuna oksien poistaminen olisi usein lähes mahdotonta. Toimenpiteet eivät vahingoita puuston paksuuskasvua tai vähennä metsän arvoa. 

Helikopteriraivausta on suoritettu vuodesta 2015 lähtien systemaattisesti joka vuosi. Lentokuvauksella kerätään ensin johtokadusta laseraineistoa ja analysoidaan helikopteriraivauksen alueet. Tehokkaalla raivauksella on pystytty vähentämään sähkönjakelun katkojen määrää käytännössä koko jakelualueellamme.

Vuonna 2020 helikopteriraivausta tehdään Kouvolan, Loviisan ja Virolahden alueilla

Oksinta on käynnistynyt Kouvolan Inkeroisten alueella jo huhtikuun alussa 2020. Alueet, joihin reunapuiden oksinta helikopterilla kohdistuu ovat Kouvolassa Anjalan, Inkeroisten, Sippolan, Elimäen ja Korian alueet sekä Loviisassa Kuninkaankylän alue. Myöhemmin kesällä raivausta suoritetaan myös Virolahden alueella.

Helikopteriraivauksen alueet näkyvät verkkosivuiltamme löytyvästä investointikartasta: www.ksoy.fi/sahkonsiirto/investointikartta. Tiedotamme raivaustyön etenemisestä tekstiviesteillä, uutiskirjeillä, verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa sekä alueen lehdissä.

Nauti luonnosta ja retkeile metsässä – ilmoita meille sähkölinjaa uhkaavista puista

Metsästä saa energiaa. Luonnossa kulkemalla harmit kutistuvat ja asiat loksahtavat oikeisiin mittasuhteisiin. Jos kulkiessasi verkkoalueellamme huomaat sähkölinjan vieressä olevan puun, joka on kallellaan linjaan päin tai jonka oksat ulottuvat linjalle, otathan meihin yhteyttä: p. 05 7780 222.

Kiireettömän vikailmoituksen voit tehdä myös verkossa: vikailmoitus.ksoy.fi/fi

Muistathan, että sähkölinjoille kaatuneisiin puihin ei tule itse koskea eikä puita tule omatoimisesti ryhtyä poistamaan sähkölinjan päältä.

Lisää luettavaa

72 tuntia häiriötilanteessa – testaa, pärjäisitkö omin avuin

Muista pyytää kaapelinnäyttö ennen kuin kaivat – sähköjohdot kulkevat entistä enemmän maan alla

Puut pois sähkölinjoilta – vähemmän sähköhäiriöitä

Tiedätkö, miten sähkö kulkee? Tunnistatko erilaiset johdot?

Elämää sähkölinjojen alla – mitä sähkölinjan alla saa tehdä ja mitä ei?

Kymenlaakson Sähkö Oy

Seuraa Kymenlaakson Sähköä sosiaalisessa mediassa.

Kymenlaakson Sähkö Facebookissa Kymenlaakson Sähkö Instagramissa Kymenlaakson Sähkö Twitterissä Kymenlaakson Sähkö LinkedInissä Kymenlaakson Sähkö Youtubessa

www.ksoy.fi