Kymenlaakson Sähkö Oy Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta
Verkossa 16.5.2019

Paljon muutakin kuin maakaapelointia – toimitusvarmassa verkossa jo 60 % asiakkaista

Kymenlaakson Sähköverkon alueella sähkö on saatu kulkemaan toimitusvarmasti käyttämällä verkonrakentamisessa ja -kunnostuksessa useita eri keinoja. Julkisuudessa paljon esillä ollut maakaapelointi on vain yksi keino muiden joukossa. Tehdyt ratkaisut ovat osoittautuneet paitsi kustannustehokkaiksi, myös oikeiksi. Vuonna 2018 toimitusvarmuus oli Kymenlaakson Sähköverkon alueella ennätystasolla.

Laissa määritellyt toimitusvarmuustavoitteet pitävät Kymenlaakson Sähköverkon alueella verkkoinvestoinnit käynnissä. Tänä vuonna verkkoon investoidaan edellisvuosien tapaan noin 15 miljoonaa euroa. Toimitusvarman sähköverkon piirissä on asiakkaista nyt 60 prosenttia. Laki määrää osuudeksi tämän vuoden loppuun mennessä 50 prosenttia, joten toimitusvarmuuden osalta ollaan jo etuajassa.

Taajamat on käytännössä kaapeloitu, haja-asutusalueiden verkkoinvestoinnit ovat käsillä. Verkosto 2030 -tutkimushankkeessa keskityttiin löytämään haja-asutusalueelle kustannustehokkaita, asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita vastaavia verkonrakennustapoja. Miten näitä tuloksia hyödynnetään?

Linjoja teiden varsille, vierimetsänhoitoa  ja digitalisaatiota

– Meillä verkkoalue on maaseutuvaltainen, sillä puolet keskijänniteverkosta kulkee pellolla. Se osuus ei ole altis myrskyille. Keskijänniteverkosta 20,2 prosenttia on maakaapelia, pienjänniteverkosta noin neljännes on kaivettu maahan, kertoo yleissuunnitteluinsinööri Asmo Karvinen. – Maakaapeloinnin rinnalla on käytetty muutakin maastoon sopivaa rakennustekniikkaa ja älykkäitä ratkaisuja. Linjoja on siirretty helpommin huollettavaksi teiden varsille ja johtoja uhkaavia reunapuita on poistettu. Verkostoautomaation avulla häiriöalueet saadaan nopeasti rajattua ja hallintaan.

Nyt kokeillaan leveitä johtokatuja

– Leveistä johtokaduista on saatu Suomessa hyviä kokemuksia. Meillä ne ovat parhaillaan suunnittelun alla. Puuvarma johtokatu on leveydeltään noin 40 metriä, ja siinä kaatuva puu ei enää yllä johdolle aiheuttamaan häiriöitä. Tarjoamme palvelua, jossa metsänomistajan puolesta hoidetaan kaikki puiden kaatoon ja käsittelyyn liittyvät työt. Puut myydään yhteiskaupalla, ja metsänomistaja saa rahat maaltaan kaadetuista puista ja mahdollisen hyvityksen menetetystä kasvusta.

Verkko tulevaisuuden asiakkaille

Tulevaisuuden haasteista Kymenlaakson Sähköverkon aluetta koskettavat eniten lisääntyvä aurinkosähkön tuotanto ja sähköautot. Verkkoon liittyneiden aurinkosähkön tuottajien määrä on tuplaantunut vuosittain. Sähköautojen määrä kasvaa, mutta kasvun vauhtia on vaikea ennakoida.

– Me olemme testanneet nykyisen verkon kestävyyttä tilanteessa, jossa sähkön käytön teho kasvaa 20 prosenttia. Verkko kesti hyvin. Investoinnit on tehty oikeisiin asioihin. Toki ennakointia, kehitystyötä ja räätälöintiä käyttäjien tarpeiden mukaan pitää tehdä jatkuvasti. Digitalisaation myötä verkon älykkyys tulee kasvamaan. Pitkien metsätaipaleiden takana saarekeverkko omilla akustoilla voi olla hyvä tulevaisuuden verkkoratkaisu, miettii Karvinen.

Katso tämän vuoden työmaakohteet nettisivuiltamme: ksoy.fi

Lisää luettavaa

Tiedätkö, miten sähkö kulkee? Tunnistatko erilaiset johdot?

Elämää sähkölinjojen alla – mitä sähkölinjan alla saa tehdä ja mitä ei?

Energiayhtiöt varautuvat myrskyihin alati – miten on teillä kotona?

ilmajohtoa Pyhtäällä

Asiantuntemus ja oikea asenne ovat hyvä perusta toimivalle kumppanuudelle

Asiakkaat kysyvät sähkön siirrosta

Kymenlaakson Sähkö Oy

Seuraa Kymenlaakson Sähköä sosiaalisessa mediassa.

Kymenlaakson Sähkö Facebookissa Kymenlaakson Sähkö Instagramissa Kymenlaakson Sähkö Twitterissä Kymenlaakson Sähkö LinkedInissä Kymenlaakson Sähkö Youtubessa

www.ksoy.fi