Kymenlaakson Sähkö Oy Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta
Verkossa 10.12.2020

Asiantuntemus ja oikea asenne ovat hyvä perusta toimivalle kumppanuudelle

ilmajohtoa Pyhtäällä

Kymenlaakson Sähköverkon ja Despron välinen yhteistyö käynnistyi 2020 alussa. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin hyvin, kun molemmilta osapuolilta löytyy osaamista ja intoa viedä asioita suunnitelmallisesti ja kehityshakuisesti eteenpäin.

Esa Niemelä Kymenlaakson Sähköverkolta kertoo, että 2019 tehtiin asiantuntijapalveluiden kilpailutus julkisena hankintana, jonka Despro voitti. Sopimukseen sisältyy sähköverkon rakennuttamiseen, kunnossapitoon, liittymätöihin, suunnitteluun sekä mm. dokumentointiin liittyvää asiantuntijatyötä. Yhteistyön arvo on noin puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Sopimukseen kuuluvat työt ovat verkkoyhtiölle kriittisiä verkon kehittämisen ja ylläpidon kannalta, ja siksi on tärkeää, että yhteistyö kumppanin kanssa sujuu. Niemelän mukaan Despron kehitysmyönteisyys näkyy tekemisessä kautta linjan. – Töitä tehdään toki edelleen, että kaikki osa-alueet saataisiin toimimaan mahdollisimman sujuvasti. Kun asiat etenevät suunnitellusti, niin tämä heijastuu loppuasiakkaalle asti. Tyytyväinen asiakas on Kymenlaakson Sähköverkon lopullinen tavoite kaikessa toiminnassa ja tässä on nyt tärkeä rooli myös Desprolla, toteaa Niemelä. Syksyllä järjestetty yhteinen kehityspäivä vei käytännön asioita ja yhteistyötä edelleen eteenpäin.

Operatiivisissa tehtävissä yhteydenpito on aktiivista

Liittymävastaava Sirpa Jokisalo kertoo, että operatiivisen työn yhteydenpidossa Teams on muodostunut tärkeäksi kanavaksi. – Vaikka emme konkreettisesti ja kasvokkain usein tapaakaan, niin ei se tänä päivänä ole ongelma. Teamsissa keskustellaan aktiivisesti ja kaikenlaista tietoa on helppo ja nopea jakaa. Lisäksi pidämme kuukausittain seurantapalaverin töiden tilanteesta ja ajankohtaisista asioista. Kuukauden aikana asioita ei pääse kertymään liikaa, ja kokouksessa on oikeasti aikaa käsitellä kaikki asiat. Sirpa piti myös yhteistä kehityspäivää hyvänä keskustelufoorumina. – Yhteistyö tuntuu toimivan hyvin ja toimintaprosesseja pyritään myös jatkuvasti kehittämään. Sirpan mukaan tälläkin hetkellä valmistaudutaan muutoksiin, joita on luvassa yhteistyökuvioihin vuoden 2021 alussa.

Despro on insinööripainotteinen, kokeilunhaluinen yritys

Antti Savolainen Despro

Antti Savolainen on johtanut kasvuyritys Desproa 5:n vuoden ajan ihmisläheisellä otteella.

– Me ollaan tällainen 75 intohimoisen insinöörin toimisto, juhlittiin juuri 5-vuotissynttäreitä marraskuussa, kertoo Despron toimitusjohtaja Antti Savolainen.  Yrityksen palveluvalikoima on laajentunut jakeluverkon suunnitellusta kokonaisvaltaisesti elinkaaripalveluihin, ja mukaan on lähdetty myös uusille toimialoille. Yrityksen seuraava intohimon kohde on uusiutuva energia, mikä on nostettu yhdeksi strategian kärkiteemaksi.  Olemme kasvaneet ja laajentuneet asiakaskysynnän perusteella, ja nyt meillä on Suomessa 14 toimipistettä, Antti Savolainen sanoo.

Keskusteluyhteys uudessa kumppanuudessa syntyi helposti

Savolainen on KSOY:n edustajien kanssa samaa mieltä siitä, että yhteistyö on lähtenyt mukavissa merkeissä liikkeelle. Kilpailutuksen jälkeen haltuunottoprojekti käynnistyi nopeasti ja molemmissa yhtiöissä tehtiin tiiviisti töitä, jotta sopimukseen kuuluvat asiat saadaan käyntiin sujuvasti vuoden 2020 alussa. Savolaisen mielestä tässä yhteydessä voidaan hyvin todeta, että huolellinen valmistautuminen kannattaa.
–  Yhteistyökumppanit KSOY-Verkossa ovat asialleen omistautuneita asiantuntijoita, ja keskusteluyhteys on ollut helppo muodostaa. Molemmissa yrityksissä tunnetaan hyvin oma vastuualue.

Desprolla on panostettu henkilöstön kehittämiseen ja rooleihin erityisen paljon alusta lähtien. Kun tehdään asiantuntijatyötä, niin asiantuntija on lähellä asiakasrajapintaa ja kasvot asiakkaalle, lähes työkaveri. Henkilöstön hyvinvointi välittyy tällaisissa tilanteissa asiakkaalle. Kun asiantuntijalla on suupielet ylöspäin, niin asiakkaallekin välittyy positiivinen fiilis. Tähän tilanteeseen päästään Despron politiikan mukaan, kun asiantuntijalla on valtaa ja vastuuta omasta työstä, kun työroolit on mietitty tarkkaan ja jokaisella on juuri hänelle sopivankokoinen työpaketti, jonka hän mielellään ja vastuullisesti kantaa.

Desprolla on poikettu perinteisistä työn tekemisen malleista

Niemelä ja Mäntyneva

Dokumentoija Kati Niemelä ja tiimipäällikkö Riku Mäntyneva hoitavat Kymenlaakson Sähköverkon dokumentointia ja muita palvelutöitä.

Verkon suunnitteluun liittyy paljon eri työvaiheita, ja perinteisessä mallissa jokaisen vaiheen tekee eri henkilö. Desprolla on toimittu toisin ja vastuu on yhdellä henkilöllä alusta loppuun. Antti Savolainen kertoo, että tämä vaatii monipuolista osaamista, mutta näin asiantuntija voi palvella kokonaisvaltaisemmin. Jos näkee vain pienen palasen ketjusta, on vaikea kehittää palvelua.

Kehitystyössä kokeilukulttuuri on Desprolla tarkoituksellisesti rohkeaa. Kun jotakin suunnitellaan ja kehitetään, niin yrityksessä siirrytään nopeasti toteutukseen. Uusin esimerkki tästä on keväällä käynnistyvä etätyökokeilu Lapissa. Kuka tahansa voi lähteä pariksi viikoksi pohjoiseen etätöihin ja työnantaja tarjoaa tilat. Kustannukset eivät ole isoja, mutta hyvinvointivaikutus on, uskoo Savolainen.

Lisää luettavaa

72 tuntia häiriötilanteessa – testaa, pärjäisitkö omin avuin

Muista pyytää kaapelinnäyttö ennen kuin kaivat – sähköjohdot kulkevat entistä enemmän maan alla

Puut pois sähkölinjoilta – vähemmän sähköhäiriöitä

Tiedätkö, miten sähkö kulkee? Tunnistatko erilaiset johdot?

Elämää sähkölinjojen alla – mitä sähkölinjan alla saa tehdä ja mitä ei?

Kymenlaakson Sähkö Oy

Seuraa Kymenlaakson Sähköä sosiaalisessa mediassa.

Kymenlaakson Sähkö Facebookissa Kymenlaakson Sähkö Instagramissa Kymenlaakson Sähkö Twitterissä Kymenlaakson Sähkö LinkedInissä Kymenlaakson Sähkö Youtubessa

www.ksoy.fi